z a r t a j t o . h u foglalás és információ: +3620-40-253-99

 

 

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Tájékoztatót,
annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezelem a személyes adatait
és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
A „Zártajtó Szabadulószoba” adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját,
akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

 Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet,
a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:


Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: ZÁRTAJTÓ Szabadulószoba
Üzemeltető: Kökényesi Dávid E.V.
Adószám: 60483982-1-38
Székhely: 9700, Szombathely, Szövő utca 68.
Weblap: www.zartajto.hu
Telefon: +3620-40-253-99
E-mail: zartajto@hotmail..com

Adatvédelmi Tisztviselő:
Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek:
Amennyiben bármilyen kérése, vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban,
kérelmét postai, vagy elektronikus úton juttassa el a részemre.
Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldöm az Ön által kért címre.


Adatfeldolgozás:
Adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.


Külföldi adattovábbítás:
Nem történik külföldre továbbítás.


1. Adakezelési célom:


A) A szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan, az azt igénybe vevők adatait jogi kötelezettségem teljesítése
és ügyfélkapcsolat fenntartása, valamint vagyonvédelem céljából kezelem.

A kezelt adatok köre:

-A játékra jelentkező személyek vezeték és kereszt neve, születési helye,- ideje, lakcíme,
személyi igazolvány száma, telefonszáma, esetlegesen e-mail címe.
A választott helyszín fantázia neve, az ára, a szolgáltatás megkezdésének dátuma és időpontja. (Felelősségvállalási nyilatkozat)
Számla kiállításához szükséges: Vezeték és keresztnév, lakcím

B) Vagyonvédelmi és biztonsági megfigyelő rendszer:
A játéktéren kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer üzemel. Adatkezelés célja:

A játékmenet követése a szobákban, aktív (élő) kapcsolatfelvétel,
az emberi élet, a testi épség, a vagyon védelme, a jogsértések megelőzése,
észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.

 A kezelt adatok köre:

 -A játékterületre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai.

C) Közösségi médiában való közzététel
A játék végén van lehetőség csapatkép készítésére.
Ezt a képet a résztvevők előzetes hozzájárulásával (felelősségvállalási nyilatkozat)
az üzemeltető a saját honlapján, illetve közösségi oldalain közzé teszi.

A kezelt adatok köre:

A résztvevők által jóváhagyott fénykép, melyen azok arcképmása és egyéb személyes adatai is láthatóak.2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbi jogalapok alapozzák meg:
a) az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítsuk.
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) Telefonszámára, keresztnevére, esetlegesen e-mail címére kizárólag időpont egyeztetés céljából van szükség.
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
c) A felelősségvállallási nyilatkozaton szereplő személyes adatok kizárólag vagyonvédelem céljából szükségesek
d) Továbbá az Ön személyes adatinak felhasználása a vagyon és biztonságvédelmi rendszer
ÉLŐ kép és videó felvétel készítéséhez is szükségesek, melyhez a felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével
és a játéktérre való belépéssel automatikusan hozzájárul.
e) A közösségi médiában való közzététel lehetőségét,
engedélyét a csapat a játékot megelőző hozzájárulásával, felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével adja meg.

Mindezekhez hozzájárulását a csapat a felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével és a játéktérre való belépéssel adja meg.
Ellenkező esetben a szolgáltatást nem tudják igénybe venni.3. Az adatkezelés időtartama

A) A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrzöm.
B) A kapcsolattartás céljából, illetve a felelősségvállalási nyilatkozaton megadott adatokat
30 nap elteltével biztonságos módon törlöm, megsemmisítem.
C) A megfigyelő rendszer által készített kép, videó és hanganyag 3 napig kerül tárolásra.
D) A közösségi médiában való fénykép közzététel az esetleges hozzájárulás visszavonásig, törlési kérelemig végleges.

4. Érintett jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak!
Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni,
vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.


Jogok:
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek javítására
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlésére, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik! 
d) az adat kezelésének korlátozására
e) az Ön személyes adatának marketing célokra való használatának engedélyezése/megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadásának engedélyezése/tiltása
g) bármely Önre vonatkozó általam kezelt személyes adatról másolat adása
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
ugyfelszolgalat@naih.hu.


Bírósági út:
az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

# zártajtó

c r e a t e d   b y :  L k H  S t u d i o

m i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a !   2 0 1 7- 2 0 1 9

 z a r t a j t o . h u

 

szabadulós játék, szabadulós játék szombathely, szabadulós játék szombathelyen, exit games, zártajtó, zartajto, escape, escape room, room escape, escape room szombathely, , szabaduló szoba, szabadulószoba, szabaduló szoba szombathely, szabadulószoba szombathely, zártajtó szombathely

Tárhely:

 

Adatkezelési tájékoztató